News


जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा संलग्न इ. 9 वी व इ. 10 वीच्या वर्गासाठी सहाय्यक शिक्षक पदाकरिता जाहीरात

  

दिनांक :12/07/2018

Download

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा संलग्न इ. 9 वी व इ. 10 वीच्या वर्गासाठी सहाय्यक शिक्षक पदाकरिता जाहीरात


Health welness centre Community Health provider , BAMS medical officer requirement

  

दिनांक :11/07/2018

Download

Health welness centre Community Health provider , BAMS medical officer requirement
Health welness centre Community Health provider , BAMS medical officer requirement


महीला शिक्षकांसाठी काम करण्यास प्रतिकुल म्हणुन घोषित केलेल्या शाळांची यादी

  

दिनांक :16/03/2018

Download

महीला शिक्षकांसाठी काम करण्यास प्रतिकुल म्हणुन घोषित केलेल्या शाळांची यादी


स्मार्ट ग्राम योजने अंतर्गत विजयी ग्राम पंचायतींचा सत्कार.

  

दिनांक :16/03/2018

Download

स्मार्ट ग्राम योजने अंतर्गत विजयी ग्राम पंचायतींचा सत्कार.


महीला शिक्षकांसाठी काम करण्यास प्रतिकुल म्हणुन घोषित केलेल्या शाळांची यादी

  

दिनांक :16/03/2018

Download

महीला शिक्षकांसाठी काम करण्यास प्रतिकुल म्हणुन घोषित केलेल्या शाळांची यादी


पालघर ठाणे विकल्प समायोजन आदेश

  

दिनांक :01/03/2018

Download

पालघर ठाणे विकल्प समायोजन आदेश


ठाणे- पालघर समायोजन याद्या 26.02.2018

  

दिनांक :28/02/2018

Download

ठाणे- पालघर समायोजन याद्या 26.02.2018


जि.प.सेस फंड अंतर्गत शाळा गृह दुरुस्ती व संरक्षक भिंत दुरुस्ती प्रशासकीय मान्यता यादी

  

दिनांक :24/01/2018

Download

जि.प.सेस फंड अंतर्गत शाळा गृह दुरुस्ती व संरक्षक भिंत दुरुस्ती प्रशासकीय मान्यता यादी
जि.प.सेस फंड अंतर्गत शाळा गृह दुरुस्ती व संरक्षक भिंत दुरुस्ती प्रशासकीय मान्यता यादी


शिक्षण विभाग (प्राथ.) जिल्हा परिषद पालघर प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्तीची यादी सन २०१७-१८

  

दिनांक :15/01/2018

Download

शिक्षण विभाग (प्राथ.) जिल्हा परिषद पालघर प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्तीची यादी सन २०१७-१८


यु.पी.एस. खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप

  

दिनांक :08/01/2018

Download

यु.पी.एस. खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप


लेजर प्रिंटर खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप

  

दिनांक :08/01/2018

Download

लेजर प्रिंटर खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप


लॅपटॉप खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप

  

दिनांक :08/01/2018

Download

लॅपटॉप खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप


संगणक संच खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप

  

दिनांक :08/01/2018

Download

संगणक संच खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप


जिल्हा परिषद पालघर मुख्यालयीन सर्व विभागातील जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची माहिती

  

दिनांक :21/12/2016

Download

जिल्हा परिषद पालघर मुख्यालयीन सर्व विभागातील जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची माहिती