News


जि.प.सेस फंड अंतर्गत शाळा गृह दुरुस्ती व संरक्षक भिंत दुरुस्ती प्रशासकीय मान्यता यादी

  

दिनांक :24/01/2018

Download

जि.प.सेस फंड अंतर्गत शाळा गृह दुरुस्ती व संरक्षक भिंत दुरुस्ती प्रशासकीय मान्यता यादी
जि.प.सेस फंड अंतर्गत शाळा गृह दुरुस्ती व संरक्षक भिंत दुरुस्ती प्रशासकीय मान्यता यादी


शिक्षण विभाग (प्राथ.) जिल्हा परिषद पालघर प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्तीची यादी सन २०१७-१८

  

दिनांक :15/01/2018

Download

शिक्षण विभाग (प्राथ.) जिल्हा परिषद पालघर प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्तीची यादी सन २०१७-१८


यु.पी.एस. खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप

  

दिनांक :08/01/2018

Download

यु.पी.एस. खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप


लेजर प्रिंटर खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप

  

दिनांक :08/01/2018

Download

लेजर प्रिंटर खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप


लॅपटॉप खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप

  

दिनांक :08/01/2018

Download

लॅपटॉप खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप


संगणक संच खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप

  

दिनांक :08/01/2018

Download

संगणक संच खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप