What's New

Department and Planning

श्रीम. सुरेखा दगडू भिराडे आरोग्यसेविका, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र - परनाळी, ता.जि.पालघर कार्य / उपक्रम राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 1 मार्च 2017 पासुन उत्कृष्ट आरोग्य सेविका म्हणुन काम. एप्रिल 2017 ते फ़ेब्रुवारी 2018 दरम्यान उपकेंद्रात एकुण 78 प्रसुती यशस्वी केल्या. सर्व प्रकारच्या लसीकरणात सहभाग वाढवुन 100 टक्के लसीकरण केले. या काळात घरी होणा-या प्रसुतींची संख्या 0 करण्यासाठी जाणीव जागृती केल यांचा दि: ०८/०३/२०१८ रोजी जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत विक्रमगड येथे महि िला दिनानिमित्त उल्लेखनीय काम करणाऱ्या महिला कर्मचारी म्हणुन सत्कार करण्यात आला

What's New