What's New

Department and Planning

शिक्षण विभाग (प्राथमिक) सौ. जयश्री सुभाष सोरटे बी.ए.डी.एड. केंद्र प्रमुख, केंद्र : माकणे, ता.जि.पालघर  कार्य / उपक्रम  माकणे 100 टक्के प्रगत केंद्र केले.  केंद्रातील सर्वे शाळा शैक्षणिक व भौतिक सुविधांनी अद्ययावत करण्यात सहभाग.  केंद्रातील 80 टक्के शाळा ई लर्निंग उपक्रम राबविला.  लोकसहभागातुन शाळा व शालेय पोषण अहारात पुरक आहरासह उत्तम दर्जा राखला.  100 टक्के दाखलपात्र, 100 टक्के उपस्थिती, 100 टक्के प्रगती या सुत्राचा अवलंब.  मुलांना प्रगत करण्यासाठी इंग्रजी विषयासाठी पाच शिक्षकांचा गट करुन प्रशिक्षण दिले.  वृक्षभेट, रोपे लावण्यासाठी विद्यार्थींना प्रोत्सान देऊन उत्तम परसबागाची उभारणी. यांचा दि: ०८/०३/२०१८ रोजी जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत विक्रमगड येथे महिला दिनानिमित्त उल्लेखनीय काम करणाऱ्या महिला कर्मचारी म्हणुन सत्कार करण्यात आला

What's New